Начало Услуги Обекти За нас За контакт newsAbout Us
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ  УРЕДБИ НН

 Тук се включват пълното електрооборудване на обекта - ГРТ, защита от пренапрежения, разпределителни табла, захранващи линии, осветителна и силова инсталация, терминали, защита от смущения и влияния по мрежата. Стандартът, по който се изработва системата е по задание на клиента. За българските стандарти - 3 и 5-проводни схеми. В практиката на фирмата са реализирани обекти по стандарти EN, BS, IHF и др.
Изпълнение: - изграждането на инсталацията се осъществява като токовите кръгове обикновенно се разполагат по радиална или магистрална схема.Полагането на главните линии става под мазилка, на скари или в тръби и на разтояния от тавани или други конструкции, посочени в проектната документация на обекта.Типът на използваните кабели и оразмеряването им по сечение е съобразено с изискванията на ПУЕУ за максимално допустимо натоварване. Изпълнява се и заземление на ГРТ с поцинковани колове и шина 40х4 мм.Фирмата работи по предварително изготвен и съгласуван с другите изпълнители, проектанти и инвеститори график, включително и по отношение на работно време; - работа по различни стандарти, съгласно с изискванията на клиента - работа по идеи и желания на клиента (стига да не противоречат на духа и изискванията на валидните и зададени стандарти и на закона); - Всичките звена във фирмата са оборудвани с подходяща съвременна техника за задачите, които изпълняват.
 

tel. +35952603204
fax +35952603243

email: pl_komplekt@abv.bg

web: www.planexcomplect.com
 
   
   
 
   
"ПЛАНЕКС КОМПЛЕКТ" ООД е сертифицирана по  Европейският Стандарт за Качествено Управление ISO 9001:2008  
   
 
   
Компанията е редовен член на Камарата на Сторителите в България  
   
 
   
Ние използваме материали и оборудване на световно известни производители в областта на електроенергетиката и електрообзавеждането.  


2009-05-31
Фирма " Планекс Комплект " ООД е редовен член на Камарата на Строителите в България от 2007 г....още2010-09-25
Фирма "Планекс Комплект" ООД бе одобрена от Агенция по заетостта и финансирана от Европейския съюз за реализиране на проект по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". ...още2010-09-25
"Планекс Комплект" ООД сертифицира свои служители за изграждане и програмиране на системи за комплексна автоматизация на дома и офиса "DOMINA" на италианската фирма "AVE"....още2009-05-31
" Планекс Комплект " ООД благодари на всички свои клиенти и контрагенти, че продължават да търсят услугите на фирмата по време на тежката финансова криза....още2010-09-26
"Планекс Комплект" ООД има сключен договор с Професионална гимназия по електротехника - гр. Варна за прием на стажанти с цел усъвършенстване уменията на младите специалисти....още

Начало | Услуги | Обекти | За нас | За контакт
© Copyright Planex Complect Ltd